logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


onze dom


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Ons verenigingsblad Reumavisie

Reumavisie komt 4x per jaar uit en wordt gratis toegezonden aan alle leden.

De voltallige redactie bestaat uit:

  • Linda Roelofs (schrijft artikelen, doet interviews enz.):
  • Richard Fey (doet de opmaak en layout):
  • Regina Huisman (schrijft artikelen over o.a. medische zaken en doet de redactie) en
  • José In der Maur (onderhoudt de contacten met het bestuur).

U kunt informatie, tips, foto's voor de Reumavisie via ons mailadres insturen. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht voor deze informatie al dan niet te plaatsen.
Noot: Niets uit het blad mag u overnemen zonder toestemming van de redactie.U kunt de Reumavisie ook op de computer bekijken. Hieronder kunt u klikken op het gewenste nummer!

reumavisie

Door hier te klikken kunt u nummer 3 van Reumavisie 2020 op uw computer doorlezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 2e nummer van Reumavisie 2020 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 4e nummer van Reumavisie 2019 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 3e nummer van Reumavisie 2019 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 2e nummer van Reumavisie 2019 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 1e nummer van Reumavisie 2019 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 4e nummer van Reumavisie 2018 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken ) kunt u het nummer van Reumavisie van september 2018 lezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 2e nummer van Reumavisie in 2018 lezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 1e nummer van Reumavisie in 2018 nalezen.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2020 RPV Utrecht